රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට ඔහු සිය මුහුණු පොතේ සටහනක් තබා තිබේ.

එම සටහන පහතින් ..

Related posts

Leave a Comment