60ට වැඩි අයට කොරෝනා එන්නත

ගම් මට්ටමින් කොරෝනා එන්නත ලබාදීමේදී ඉකුත් කාලයේ ඇතිවූ ගැටලුකාරී තත්වයන් මගහැරීම සදහා ජන්ද ලැයිස්තුවට අනුව වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයන්ට එම එන්නත ලබාදීම කොලොන්නාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේදී ඊයේ දින (01) සිදුකෙරිණ.

ඊට වයස අවුරුදු 60 වැඩි විශාල පිරිසක් මහා මාර්ගයේ පෙළ ගැසී සිටි අයුරු දක්නට ලැබිණි.
උපුටා ගැනීම – ලංකාදීප පුවත්පත

Related posts

Leave a Comment