කොරෝනා දේහ ඉරණතිව් භූමදානය සුදුසු නෑ – ධීවර අමාත්‍ය දේවානන්ද

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට ඉරණතිව් දූපත සුදුසු නොවන බව ධීවර ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා කියා සිටී.

ආණ්ඩුවේ මෙම තීරණය හේතුවෙන් උතුරේ ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවයක් හටගෙන ඇති බවද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානයට ඉරණතිව් දූපත සුදුසු නොවන බව ධීවර ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා කියා සිටී.

ආණ්ඩුවේ මෙම තීරණය හේතුවෙන් උතුරේ ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවයක් හටගෙන ඇති බවද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment