විදුලිය නොමැති අඩු ආදායම්ලාභීන්ට විදුලිය නොමිලේ

සෞභාග්‍යයේ දේශයක් කරා රට යන ගමන්මග විදුලියෙන් බලගන්වමින්, මෙතෙක් විදුලිය පහසුකම් නොලැබ සිටින අඩු ආදායම්ලාභී සහ සමෘද්ධිලාභීන් වෙත නොමිලයේ විදුලි සබඳතා ලබාදීමේ පළමු අදියර, මේ මස 06 දා ගිරිබාවෙන් ඇරඹීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස, විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම සඳහන් කළ ඇත .

විදුලිබල අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී, සමෘද්ධි අධිකාරිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ විදුලිබල අමාත්‍යාංශ ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් සමග පැවති සැමට විදුලිය ලබාදීම සදහාවන ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමකට සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් දැක්වුවා.

Related posts

Leave a Comment