කුඹුරටම ඇවිත් වී මිල දී ගැනීම 8 දා සිට ඇරඹේ

ගොවි බිම් වෙත ගොස් වී මිල දී ගැනීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය මේ මස 8 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 07 වැනිදා දක්වා කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.

රජයට වී සංචිතයක් පවත්වා ගෙන යෑම සහ තරගකාරි මිලට වී මිලදී ගැනීමේ අරමුණින් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඒ අනුව 2021 මාර්තු 08 වැනිදා සිට 2021 අප්‍රේල් 7 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ දෙකක් ගොවිබිම් වෙත ගොස් මිලදී ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා බලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

උපුටා ගැනීම – දිනමිණ පුවත්පත

Related posts

Leave a Comment