කොරෝනා මළ සිරුරු වැළලීමට විරෝධයපා ඉරණතිව් දූපතේ ධීවරයෝ මූදු නොයති

කොරෝනා මළ සිරුරු මිහිදන් කිරීමට විරෝධය පාමින් කිළිනොච්චිය ඉරණතිව් දූපතේ ධීවරයෝ ඊයේ (04දා) සිට මුහුදු යාමෙන් වැළකී සිටිති.
දූපත් වැසියෝ කියා සිටින්නේ ඔවුන් වාසය කරන පළාතේ කොරෝනා මළ සිරුරු මිහිදන් කිරීමට එරෙහිව මෙම විරෝධතාවය දියත් කළ බවයි

Related posts

Leave a Comment