රෙදිපිළි සහ ඇඟලුම් අපනයනය ඉහළට!

මේ වසරේ මුල් මාස 4ක කාලය තුළ මෙරට රෙදි පිළි සහ ඇඟලුම් අපනයනය ඉහළ ගොස් තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට අප්‍රේල් මාසය දක්වා රෙදි පිළි සහ ඇඟලුම් අපනයට සියයට 28.7කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවය.

ඒ අනුව මෙරටට ලැබුණු ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.7ක් පමණ වේ.

අදාළ කාලය තුළ රෙදි පිළි අපනයනය සියයට 41.2කින් ද , ඇඟලුම් අපනයනය සියයට 27.3කින් ද ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු සංඛ්‍යා ලේඛනවල සඳහන්ය.

Related posts

Leave a Comment