දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් කළ බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය  මහතා තහවුරු කර සිටියා.

භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට අධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම ලබාදුන් අතර 2016 වර්ෂයේ සිට ඔහු වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටියා.

Related posts

Leave a Comment