නිවාස ආශ්‍රිත කොවිඩ් රෝගීන් රැකබලා ගැනීමේ නව වැඩ පිළිවෙල ඇරඹෙයි!

‘1390’ ඍජු දුරකථන ඇමතුම් අංකය සම්බන්ධ කර, නිවාස ආශ්‍රිත කොවිඩ් රෝගීන් රැක බලාගැනීමේ නව වැඩපිළිවෙල අද (28) සිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ රෝගීන් වර්ගීකරණයකට ලක් කෙරෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව, රෝග ලක්ෂණ නොමැති හෝ රෝග ලක්ෂ අවම රෝගීන් ඔවුන්ගේ අවදානම් තත්ත්වයන්, නිවෙස්වල රැදී සිටීමේ හැකියාව, අවට ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් රෝහල් වෙත යොමුකරන තෙක් නිවසේ රඳවා ගැනීම සිදුකෙරෙනවා.

එමෙන්ම, විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් දිනපතා දුරකථන මගින් ඔවුන් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙනු ඇති.

Related posts

Leave a Comment