එන්නත හරියට ගත්තොත් සැප්තැම්බරයේ රට හොඳ අතට!

කොරෝනා එන්නත ලබාදීම නිශ්චිත ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදු කිරීම හා සෞඛ්‍ය උපදෙස් සියලු දෙනාම හරියාකාරව පිළිපැදීමෙන් ලබන සැප්තැම්බර් මාසය වනවිට රට නව සාමාන්‍යකරණයට යොමු කරගත හැකි වෙතැයි වෛද්‍ය අංශ පෙන්වා දී ඇත.  

එන්නත් ලබාදීමේ ක්‍රම​වේදය පිළිබඳව ඇති ජනතා හැඟීම හා රටේ ඇතැම් ජනතාව සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීමට දක්වන නොසැලකිල්ල බරපතළ තත්ත්වයක් බව ද විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පෙන්වා දී ඇත.  


වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය දිගටම පැවතුනහොත් මේ වර්ෂය පුරාම සහනයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇතැයි ඔවුන් අනතුරු අඟවා ඇතැයි ද සඳහන් වේ. 

Related posts

Leave a Comment