කාබනික ගොවිතැනක් උදෙසා රට යොමු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අගය කල යුතුයි!

වසවිසෙන් තොර කාබනික ගොවිතැනක් උදෙසා රට යොමු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අගය කල යුතු බව අස්ගිරිය පාර්ෂවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි හිමියන් පවසනවා. එම වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් කිරීමට ඇතැමුන් උත්සහ දැරිය හැකි බැවින් ඒ පිලිබදව ද අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි අනුනාහිමියන් පෙන්වා දෙන්නේ.

එම වැඩපිළිවෙලට නිලධාරීන්, පර්යේෂකයන් ඇතුලු සියලු පාර්ශව සහය ලබා දිය යුතු බවයි පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි හිමියන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.

Related posts

Leave a Comment