උසස් පෙළ විභාගයට ඉල්ලුම් කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට!

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර  උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඉල්ලුම්පත් භාරගැනීම මාර්ගගත ක්‍රමය හෙවත් ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා පමණක් සිදුකරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. 

ඒ අනුව, අද සිට ලබන 30 වනදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ සියලුම රජයේ පාසල්වල සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත්‍ර භාරගන්නා බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.

Related posts

Leave a Comment