“ජාතික සඳුන් උයන”හෙට ජනතා අයිතියට! [VIDEO]

රට හරිත කළාපයක් බවට පත්කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ඉදි කරනු ලැබූ “ජාතික සඳුන් උයන” හෙට (20) දින පස්වරු 6.00 ට ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිත බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

පසුගිය කාලයේ ලෝකය වෙළාගත් කොවිඩ් – 19 රෝග තත්ත්වය විසින් රට තුළ පැනවූ බරපතල සීමා මායිම් හමුවේ වුව ද 2020 වර්ෂයේ ජූලි මස 20 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් යටතේ ජාතික වැදගත්කමක් උසුලන මෙම ජාතික සඳුන් උයනෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ආරම්භ කෙරිණ.

රට තුළ සංවර්ධනය කළ යුතු ප්‍රදේශ හදුනාගනිමින් යටිතල පහසුකම් සහිතව හරිත කළාප ඇතිකිරීමේ වැඩ පිළිවෙලේ එක් සංධිස්ථානයක් වශයෙන් මෙම ජාතික සඳුන් උයන සනිටුහන් කරයි.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් අක්කර 09 ක් වූ ඉතා ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමකින් යුත් ඉඩමක්, ලාභයකින් තොරව ජනතාව වෙනුවෙන් යෙදවීම හරිත සංකල්පයේ සාර්ථකත්වයට උදාහරණ සපයයි.

Related posts

Leave a Comment