ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු “ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය” විවෘත වෙයි!

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය නව මානයකින් ඉදිරියට ගෙනයමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතුව ස්ථාපිත කරන ලද “ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය” හෙට (29) විවෘත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව වාර්තා වනවා.

ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස සඳහන් කල ජනතාවට නිවැරදි තොරතුරු ලබාදීම තුලින් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති හා තීරණ ජනතාවට දැනුම්දීම සඳහා අවශ්‍ය අවකාශය සකස් කිරීම පිණිස ගත් ඉදිරි පියවරක් ලෙසයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අදහස් පලකරනු ලැබුවේ.

දේශපාලකයින්ට අවශ්‍ය ලෙස ජනමාධ්‍යවේදීන් හැසිරවීම හෝ ජනමාධ්‍යවේදීන් හා දේශපාලකයින් එක්ව ජනතාව රවටන අතේරෝල් මාධ්‍යකරණය වෙනුවට මෙරට ජනමාධ්‍ය කලාව නව මානයකට ගෙනයාම සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුත් මාධ්‍ය අද්දැකීමක් මෙරට මාධ්‍යවේදීන් හරහා ජනතාව වෙත ප්‍රවේශ කරමින් හා වඩාත් වැදගත් කාර්යය වන සත්‍ය තොරතුරු ඒකරාශී කරමින් මාධ්‍ය හා ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ කාර්යභාරය මේ හරහා සිදුකිරීම මුලික අරමුණ වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙම මධ්‍යස්ථානය හරහා ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් පමණක් නොව රජයේ සියලු අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මෙන්ම ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් පැනනගින ගැටළු හා ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර මෙරට මාධ්‍යකරණයේයෙදන සියලුදෙනාට වෘත්තීමය සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගෙනද මේ මධ්‍යස්ථානය හරහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට නියමිත බවටත් තොරතුරු අනාවරණය වුවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක මහතා දැක්වූ අදහස් සහ ජනාධිපති මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සැකැස්ම පහතින් නරඹන්න…   

Related posts

Leave a Comment