සිසුන් 200ට අඩු පාසල් ඔක්තෝබරයේදී ඇරේ!

සිසුන් දෙසීයකට අඩු පාසල්, අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේදී විවෘත කිරීමට හැකි බවට, ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත්කර ඇති තාක්‍ෂණික කමිටුව විසින් නිර්දේශ ලබාදී ඇති බව වාර්තාවේ.

පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා කොවිඩ් මර්දනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය මඟින් පිහිටුවා ඇති තාක්‍ෂණික කමිටුව සිය නිර්දේශ ලබන සිකුරාදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා වෙත ලබාදීමට නියමිතව ඇත.

සිසුන් 200කට අඩු පාසල් තුන්දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ගම්බද ප්‍රදේශවල ඇති බැවින්, එම පාසල් සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුව මුලින්ම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ආරම්භ කළ හැකි බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් පෙන්වා දුන්නේය.

පියවරෙන් – පියවර පාසල් විවෘත කිරීම කළ හැකි බවත්, එසේ කටයුතු කිරීමේදී වයස අවුරුදු 12 – 18ත් අතර සිසුන් සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිර්දේශ කර ඇති “ෆයිසර්” එන්නත ලබා දෙන ලෙසත් එම සංගමය සෞඛ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල හමුවූ අවස්ථාවේ කළ ඉල්ලීමට ඇමැතිවරයා යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබිණි.

ලබන මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීමට නියමිත “ෆයිසර්” එන්නත් මිලියන හතර පාසල් ළමයින් සඳහා ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවද වාර්තාවේ.

Related posts

Leave a Comment