“රු 17,735 එන්නත 55,000 ට අරන්, රු 12 පෙත්ත 165 ට අරන්” දත්ත මකපු ඖෂධ මාෆියාවේ ඇත්ත එලියට! [VIDEO]

පසුගිය කාලයේ අධික මිලට ලබාගෙන තිබූ ඖෂධ 35ක ලැයිස්තුවක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා විසින් අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළේය. 

ඔහු පැවසුවේ එසේ අධික මිලට ඖෂධ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම්දෙන බවය.

එම ඖෂධ මාෆියාව ට තිත තැබීම මගින් රුපියල් මිලියන 128ක් ඉතිරිකර ගැනීමට රජයට හැකිවී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ඔහු තවදුරටත් පැවසුවේ “හදිසි මිලදී ගැනීම්” යනුවෙන් සඳහන් කර සමහර ඖෂධ අධික මිල ගණන් යටතේ පසුගිය රජය යටතේ මිලදී ගෙන ඇති බවය.

හදිසි මිලදී ගැනීම් ක්‍රමවේදයෙන් මිදී, සාමාන්‍ය ටෙන්ඩර් පටිපාටිය යටතේ ඖෂධ මිලදී ගැනීමෙන් රුපියල් බිලියන 1.14ක් පමණ ඉතිරිකර ගැනීමට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සමත්වී ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

රාජ්‍ය ඇමති සභාගත කළ ඖෂධ මිල ලේඛනය මෙසේය..

Related posts

Leave a Comment