ලබන වසරේ රජයේ වියදම් කෝටි 3,300කින් අඩු වෙයි!

  • වැඩිම මුදල ආරක්ෂාවට
  • ජනපති වැය ශීර්ෂය කෝටි 660කින් පහතට
  • මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයට කෝටි 25,019ක්
  • 2022 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

ලබන වසරේ අයවැය සඳහා වූ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (7) ඉදිරිපත් කළ අතර, ඒ අනුව ලබන වසරේ රජයේ වියදම පසුගිය වසරට වඩා රුපියල් කෝටි 3,300කින් අඩු කොට තිබේ.

පසුගිය වසරේ රජයේ වියදම සඳහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මඟින් වෙන් කළ මුදල් රුපියල් කෝටි 253,800ක් වේ. මේ වසරේ වියදම රුපියල් 250,500කි.

ඒ අනුව 2021 වසරේ වියදම වන රුපියල් බිලියන 2,538කට සාපේක්ෂව ලබන 2022 වසරේ රජයේ වියදම් රුපියල් බිලියන 33කින් අඩු කර ඇත. විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනූව ලබන වසරේ වැඩි මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට වන අතර, එම මුදල රුපියල් කෝටි තිස් හත්දහස් තුන්සිය හතරකි. එමෙන්ම දෙවනුව වැඩිම මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට වන අතර, එම මුදල රුපියල් කෝටි විසි අටදහස් හයසිය හැත්තෑ හතකි.

මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි විසි පන්දහස් දහනවයක්ද, ග‍්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි එක්දහස් හතක්ද ලෙස වෙන් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය වෙනුවෙන් ලබන වසර සඳහා රුපියල් කෝටි දෙසිය හැත්තෑ අටක්, අගමැතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි එකසිය තිස් නවයක් සහ විපක්ෂ නායකවරයාගේ වැය ශීර්ෂය සඳහා රුපියල් කෝටි දාහතක්ද වෙන් කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි පහළොස් දහස් තුන්සිය පනස් දෙකක්, දේශීය වෙදකම් ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි දෙසිය විසි හතක්, ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි හය දහස් හයසිය දහ තුනක් සහ ප‍්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා වසංගත රෝග හා කොවිඩ් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි එක්දහස් දෙසිය අසූවක් වෙන් කර ඇත. මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහා ලබන වසර වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි දහ අට දහස් පන්සිය අනූ එකක්ද, මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි හාර දහස් පන්සිය දාහතක්ද, සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි හත්දහස් පන්සිය දෙකක්ද වෙන් කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි දොළොස් දහස් හත් සිය හැටක්, කාන්තා, ළමා, පෙර පාසල් සහ ප‍්‍රාථමික අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි දෙදහස් දෙසිය අසූවක්, නිපුනතා සංවර්ධන, වෘත්තිය අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි එක්දහස් දෙසිය තිස් හයක් සහ දහම් පාසල්, පිරිවෙන්, භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි හාරසිය අසූ හතක්ද වෙන්ව තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි දෙදහස් හාරසිය තිස් නවයක්ද, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප‍්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන, වී හා ධාන්‍ය කාබනික ආහාර රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි හාරදහස් පන්සිය හැත්තෑ නවයක්ද වෙන්ව තිබේ.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි දස දහස් හයසිය පනස් පහක් හා ප‍්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි අසූවක්ද, විදේශ රැකියා ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි අසූ අටක්ද වෙන් කර ඇති බව 2022 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දැක්වේ.

2022 වසර සඳහා වන අයවැය ලේඛනය නොවැම්බර් 12 දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ.

ස්වර්ණා විජේකෝන් සහ රුවන්ත නිතුල්ගස්පිටිය

Related posts

Leave a Comment