චීන-රුසියා සබඳතා කිසිවකුට එරෙහි වූවක් නොවේ!

රුසියාව සහ චීන සබඳතා කිසිවෙකුට එරෙහිව එල්ල වූවක් නොවන බවත්, එය දෙරටේම යහපත සඳහා වූ සබඳතාවක් බවත් රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පූටින් අවධාරණය කරයි.

“අපි මේ ගැන බොහෝ වාරයක් කතා කර තිබෙනවා. අපි අන්‍යොන්‍ය උනන්දුවක් ඇතිව චීනය සමග මිත්‍රව කටයුතු කරනවා. අපේ සබඳතා කිසිවෙකුට එරෙහිව එල්ලව ගොඩනැගුණු සබඳතාවක් නොවෙයි.” පූටින් සඳහන් කළේය.

රුසියාවේ වැල්ඩයි සාකච්ඡා සමාජයේ 18 වැනි වාර්ෂික රැස්වීමේ පූර්ණ සැසිවාරයේදී ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

“නේටෝ රටවල් මෙන්, අපි කිසිදු සංවෘත මිලිටරි සන්ධානයක් ඇති කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. රුසියාව සහ චීනය අතර කිසිදු හමුදා කණ්ඩායමක් ගොඩනගා නැහැ. අපට එවැනි අරමුණක් නැහැ” යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment