ඉල්ලගෙන නෑමක් ලඟදීම – සති තුන හතරකින් ප්‍රතිඵල!

සති කිහිපයක් පනවා තිබූ පළාත් අතර සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමත් සමග  (31දා) ඇඹිලිපිටිය චන්‍ද්‍රිකා වැවේ පිටවානේ දිය නෑමට සහ විනෝද වීමට විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.
එසේ පැමිණ සිටි පිරිස් සෞඛ්‍ය නීනී කිසිවක් පිළි නොපදමින් දිය නාමින් විවිධ ජල ක‍්‍රීඩා කරමින් හැසිරෙන්නට වුයේ තවත් කෝවිඞ් රැල්ලකට කඩිනමින් අත වනමින්ය.
සමහරු යතුරු පැදි සහ ත‍්‍රීරෝද රථ පිටවානේ පාර ඔස්සේ වේගයෙන් ධාවනය කරමින් අනතුරුදායක ක‍්‍රීඩා වල ද නිරතව වූහ. සාමය කඩවන ලෙස ආරවුල් කර ගනිමින් සිටි කණ්ඩායම් ද ඒ අතර විය.
පැමිණ සිටි පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අවවාද නොතකමින් බිමත් පුද්ගලයන් අතර ගැටුම් කිහිපයක් ද ඇතිවිය. වැඩිහිටි, තරුණ සහ බාල යන වයස් කාණ්ඩවල කාන්තා පිරිමි මෙසේ දහස් ගණනක් පැමිණ සිටියහ.

Related posts

Leave a Comment