ප්‍රදේශ කිහිපයක කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ වැඩිවීමක්!

ප්‍රදේශ කිහිපයක කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. 

ඒ හේතුවෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හදුනාගැනීම සඳහා සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණ වැඩි කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත්තේ. 

Related posts

Leave a Comment