සතොස භාණ්ඩ වර්ග 50 ක් සහන මිලට!

උත්සව සමය වෙනුවෙන් ලංකා සතොස හරහා භාණ්ඩ වර්ග 50 ක් වෙළෙඳපොල මිලට වඩා අඩු මිලට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 99.50 කට ද, සුපිරි සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 130 කට ද, සීනි කිලෝවක් රුපියල් 125 කට ද මිලදී ගතහැකි බව කී අමාත්‍යවරයා රට තුළ පවතින මිලට වඩා අඩු මිලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 50ක් පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දීමට දිවයින පුරා පිහිටි ලංකා සතොස අළෙවිසල් හරහා කටයුතු සලසා ඇති බව ද සඳහන් කළේය.

ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයේදී පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී එසේ පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment