ගොඩබාන්න බැරිව ගෑස් නැවක් දවස් 3ක් තිස්සේ ලංකාවේ හිරවෙලා!

මෙරට ගෑස් රැගෙන පැමිණි නෞකාවක ගෑස් සාම්පල පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් එම ගෑස් තොගය ගොඩබෑමේ ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇති බව වාර්තා වේ.

මීට දින 03කට පෙර එම නෞකාවෙන් අදාළ ගෑස් සාම්පල ලබාගෙන ඇති අතර, මේ දක්වා එම ප්‍රතිඵල ලැබී නැති බව පැවසේ.

ඒ හේතුවෙන් අදාළ නෞකාව මේ වනවිට වත්තල, උස්වැටකෙයියාව, හල්දියවත්ත මුහුදු තීරයේ නැංඟුරම්ලා තිබෙන අයුරු දැකගත හැක.

Related posts

Leave a Comment