කිරිපිටි ආනයනය යළිත් ඇනහිටින ලකුණු !

ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් යළිත් කිරිපිටි ආනයනය අත්හිටුවීමට සිදුවන බව කිරිපිටි ආනයන සමාගම් පවසනවා. මේ වනවිටත් කිරිපිටි ආනයනය අඩකින් පමණ පහත වැටී ඇති බවයි එම සමාගම් පෙන්වා දෙන්නේ.

ඩොලර් සංචිත අවම වීම හේතුවෙන් කිරිපිටි ආනයනය සඳහා ඩොලර් නිකුත් කිරීම සීමා කර ඇති අතර මේ වනවිට ආනයනය කර ඇති කිරිපිටි තොග සඳහා මුදල් ගෙවීමටද බැංකු මගින් ඩොලර් නිකුත් කර නොමැත.

මෙම තත්වය මත ඉදිරියේදී ඩොලර් ලබා නොදෙන්නේ නම් කිරිපිටි ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් අත්හිටුවන බව සමාගම් පවසනවා.

මීට පෙරද කිරිපිටි ආනයනය අත්හිටුවා තිබූ අතර මිල ඉහළ දැමීමෙන් පසුව වෙළඳපොලට කිරිපිටි තොග නිකුත් කිරීමට සමාගම් කටයුතු කළේය. කෙසේ නමුත් මේ වනවිටත් යළිත් වෙළඳපොල තුළ කිරිපිටි හිගයක් ඇතිව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment