නව වසරේ ආණ්ඩුවේ ඔළු පෙරළියක්?

තව ත් දින පහකින් උදාවන 2022 නව වසර මුල් භාගයේදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ ත්, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ ත්, සංස්ථා, රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා අධිකාරිවල සභාපතිවරුන්ගේ හා අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ ත් වෙනසක් සිදු කිරීමට ආණ්ඩුව පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී.

දිගින් දිගට ම පාඩු ලබන හා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට අපොහොසත් රාජ්‍ය සංස්ථා ඇතුළු ආයතනවල අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලවල වෙනසක් ඇති කරන්නට සිදුවන බව ජනාධිපතිවරයා ම පසුගිය කාලයේ ඉඟි කොට තිබිණි.

රාජ්‍ය සංස්ථා ඇතුළු ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හාරසීයකට අධික සංඛ්‍යාවක් පවත්වාගෙන යන අතර, එයින් ලාභදායි තත්ත්වයකින් පවත්වාගෙන යන්නේ ආයතන 52ක් බව ආණ්ඩුවේ තොරතුරුවලින් අනාවරණය වෙයි.

විශේෂයෙන් අමාත්‍යාංශවල ඇතැම් ලේකම්වරුන් ඇමතිවරයා නොසලකමින් අධිකාරි බලයක් ආරෝපණය කර ගනිමින් කටයුතු කරමින් සිටින බවට ත්, ඔවුන් සමග අමාත්‍යාංශවල සැලසුම් ඇතුළු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන බාධා හා ගැටලු ගැන කැබිනට් ඇමතිවරුන් පිරිසක් ජනාධිපතිවරයාට ත් අගමැතිවරයාට ත් තොරතුරු දන්වා තිබෙන බව ත් එවැනි ලේකම්වරුන් සමග කටයුතු කිරීමේ අපහසුතාව ගැන ත් එම ඇමතිවරුන් කරුණු දැක්වීමක් කර තිබෙන බව ත් වාර්තා වේ.

එක්තරා අමාත්‍යාංශයක් යටතේ පාලනය වන ආයතනයක සභාපතිවරයෙකු එම තනතුරට පත්කිරීමෙන් පසු එම සභාපතිවරයා අමාත්‍යවරයා පවත්වන කිසි ම සාකච්ඡාවකට සහභාගි වී නැති බව ත් ඔහු එසේ සහභාගි වී නැති සාකච්ඡා පිළිබඳව විස්තර වාර්තාවක් තමාට ලබා දෙන ලෙස එම ඇමතිවරයා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දුන් බව ද ‘මව්බිම’ට වාර්තා වේ.

පසුගිය දිනවල ඇතැම් අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්ගේ වෙනසක් ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකරන ලද අතර රාජ්‍ය සංස්ථා හා මණ්ඩල කිහිපයක ද සභාපතිවරුන්ගේ වෙනසක් ද සිදුකරන ලදී.

Related posts

Leave a Comment