දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ ඉල්ලීම් 10 කට විසඳුම්!

ප්‍රවේශපත් නිකුත් නොකිරීමේ සහ පාර්සල් බාර නොගැනීමේ වර්ජනයක නිරත වී සිටින දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ ඉල්ලීම් 10 කට දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා අද (25) පස්වරුවේ විසඳුම් ලබාදුන් බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සහ දුර ගමන් සේවා දුම්රිය හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා එකඟතාව පළ කළ බව  ද කසුන් චාමර මහතා කීය.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ විධායක කමිටු රැස්වීමක් අද (25) පස්වරුවේ පැවැත්වෙන බවත් එහිදී වර්ජනය පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බවත් කසුන් චාමර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment