ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට අලුත් වගකීමක්!

අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගනු ලැබූ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයකට අනුව, මිනිස් ජාවාරම් විරෝධී කාර්ය සාධක බලකාය අධිකරණ අමාත්‍යංශයෙන්, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙතට භාර දී තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මිනිස් ජාවාරම මැඬලීම සඳහා විමර්ශන බලධාරීන් සහ බුද්ධි අංශ සමග සෘජු සම්බන්ධීකරණයෙන් වඩා ත් ශක්තිමත් ආයතනික යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ය.

ඒ අනුව, මිනිස් ජාවාරම මැඩ පැවත්වීම සඳහා සිය අමාත්‍යංශයේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය දැඩි කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසයි.

මීට අදාළ චක්‍රෙල්ඛය මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී පොලිස්පතිවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබිණි.

ඒ අනුව, පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් හරහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ මේ වන විට ත් මිනිස් වෙළෙඳාම්, ජාවාරම් සිදු කරන පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කර ගෙන ඇති අතර ඔවුන්ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පෙන්වා දී ඇත.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානින්ගේ සභාපතිත්වයෙන් පත් කළ මෙම කාර්ය සාධක බලකාය රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ ද සමන්විතය.

Related posts

Leave a Comment