විදුලිය නෑ.. කොළඹ ජල සැපයුම නවතී…

අද රාත‍්‍රියේ සිට කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම පැය 12ක පමණ කාලයක් අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කියා සිටී.

එසේ ජල සැපයුම විසන්ධි කරන්නේ කොළඹ, කෝට්ටේ, කඩුවෙල, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොළොන්නාව, කොටිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශවලටයි.

මීට හේතුව වී ඇත්තේ අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට විදුලි සැපයුමේ සිදුවූ දෝෂයකි.

Related posts

Leave a Comment