බැංකු පද්ධතිය දැවැන්ත අර්බුදයක…

තුළ රුපියල් බිලියන 455 හිඟයක් ඇති වී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති ඩබ්.ඒ. විජේවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙයි.

පොලී අනුපාත සහ විනිමය අනුපාත කෘතීම ලෙස පාලනය කිරීම හේතුවෙන් මෙම අර්බුදය උග්‍ර වී ඇතැයිද ඒ මහතා සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment