බස්නාහිර පලාතේ පාසල් ඇරඹෙන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

මෙවර අපොස සාමාන්‍යපෙළ සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පමණක් බස්නාහිර පළාතේ පාසල් 907 ක් ජනවාරි 25 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

බස්නාහිර පලාතේ පාසල් යළි විවෘත කිරීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන්  ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණයට එළඹි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාරිය කපිල පෙරේරා පවසයි.

බස්නාහිර පලාතේ සෙසු ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණය ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල දිසාපතිවරුන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සංවර්ධන අයතන සභාපතිවරු ඇතුළු සියලූ පාර්ශව වල අදහස් විමසිමෙන් අනතුරුව සිදු කිරීමට මෙම සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ නිර්දේශ ලබා ගනීමෙන් අනතුරුව  සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ලැබෙන බස්නාහිර පලාතේ  පාසල් පෙබරවාරි මස 15 වනදා සිට  ආරම්භ කිරීමටහැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment