බඩ ඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ පහක් ආනයනයට පියවර!

සත්ව ආහාර සඳහා බඩ ඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ පහක් ආනයනය කිරීමට කටයුතු කරගෙන යන බව සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය හේමාලි කොතලාවල මහත්මිය පැවසුවාය.

බිත්තර කුකුළු මස් සහ සත්ව නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යෑම වැළැක්වීම සඳහා මෙම පියවර ගන්නා බවද ඇය සඳහන් කළාය.

බඩ ඉරිගු මෙරට මෙවර වගා කර ඇත්තේ හෙක්ටයාර් 40,000ක් පමණක් බවත් එමගින් අපේක්ෂිත බඩඉරිඟු අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් එක්ලක්ෂ විසිදහසක් බවත් කොතලාවල මහත්මිය කීවාය.

බඩ ඉරිඟු මිලදී ගැනීම සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කරගෙන යන බවද ඇය පැවසුවාය.

මෙරටට බඩ ඉරිඟු ආනයනය කෙරෙන්නේ ඇමරිකාව සහ ඉන්දියාවෙනි.

මේ අතර රටේ එළවළු හිඟය මඟහරවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලූ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අජන්ත ද සිල්වා මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

Related posts

Leave a Comment