හිස් උණ්ඩ වලින් වෙඩි තියන්න බෑ – අපි කර තියපු මේ ආණ්ඩුව හිස් මෝටර් උණ්ඩයක් -පුජ්‍ය මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමි

නැඟෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පුජ්‍ය මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමියන් පවසන්නේ හිස් මෝටාර් උණ්ඩයක් කරේ තියාගෙන රට වටේ ගොස් ඇති බව දැන් කියන්නට සිදුව ඇති බවයි.

හිස් මෝටාර් උණ්ඩ භාවිතා කරනුයේ අචාර වෙඩි මුර පැවැත්වීම සඳහා පමණක් බවත් හිස් උණ්ඩ වලින් වෙඩි තැබීමට පුළුවන් කමක් නොමැති බවත් මේ ආණ්ඩුව හිස් මෝටර් උණ්ඩයක් බවත් උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙයි.

විදෙස් සමාගම් වලට බරපතල ප්‍රකාශයක් කරමින් එම සමාගම් පවරා ගන්න සියලුම ජාතික සම්පත් නැවත පවරා ගන්නා බවට මැතිවරණ සමයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසූ බවද මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමි මෙහිදී මතක් කළේය.

blob:https://www.facebook.com/c66188f8-161d-4cd5-a7e6-2c9bdc9b6e8c

Related posts

Leave a Comment