රනිල් වික්‍රමසිංහ IMF පිළිසරණ පතන ලෙස බලපෑම් කරන්නේ දේශපාලන වාසියට! [VIDEO]

තිස්වසරක යුද්ධයක් පැවති සමයේ ශ්‍රී ලංකාවට ණය නොදෙන ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට බලපෑම් කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැන් එහි පිළිසරණ පතන ලෙස බලපෑම් කරන්නේ දේශපාලන වාසිතකා බව පොදුජන තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ තුලාව දේශපාලන සංවාදයට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මෙහිදී මේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළවුණා.

Related posts

Leave a Comment