ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ගිවිසුමට එරෙහිවද ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි අධිකරණය හමුවට!

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ගිවිසුමට එරෙහිවද අධිකරණය හමුවට යාමට අපේක්ෂා කරන බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් පවසනවා.

තමන්ට ලැබෙන තොරතුරු අනුව එහි ගැටලුකාරී තත්වයන් ඇති බව ඊයේ පැවති අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ කියා සිටියා.

ඒ සඳහා අධිකරණය හමුවට යාමට කණ්ඩායම් කිහිපයක් දැනටමත් සුදානම් කරමින් ඇති බවයි උන්වහන්සේ සඳහන් කලේ.

Related posts

Leave a Comment