“ටෙස්ලා” ලංකාවේ හදන සජිත්ගේ සැලසුම!

දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා අද බලයේ සිටියේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි වාහන නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කරන ලෙස ලෝක ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු වන එලොන් මස්ක් මහතාට ආරාධනා කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය. එවැනි ආයෝජන ලංකාවට ආරාධනා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අපොහොසත් වන්නේ මන්දැයි පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කළේය.

විදුලි වාහන නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාවෙන් තමා බලාපොරොත්තු වූ පහසුකම් නොලැබීම නිසා මස්ක් කලකිරීමට පත්ව සිටින බවට පැවසු විපක්ෂ නායකවරයා ශ්‍රී ලංකාවට ඔහුට විදුලි වාහන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට ආරාධනා කළ නොහැකි ඇයිදැයි විමසා සිටියා. මගේ පියා රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා අද සිටියානම් ඔහුට ආරාධනා කරනවා යැයි ප්‍රේමදාස මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව, කාම්බෝජය සහ ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල් විසින් සිදුකරනු ලබන පරිදි චීනයේ ආයෝජන පිටතට ගලා ඒම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගත යුතු බවත් ඔහු පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment