“ලයිට් කැපිල්ල අනිවාර්යයි” ගම්මන්පිල ඉන්දියාවේ මාධ්‍යට කියයි!

පෙබරවාරි මැද හෝ මාර්තු මුල වනවිට, අනිවාර්යයෙන්ම විදුලිය කප්පාදුවකට යෑමට සිදුවනු ඇතැයි, බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල පවසයි.

WION News නමැති විදෙස් මාධ්‍යය හා එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබේ.

තමා පුරෝකථනය කරන විදුලිය කප්පාදුවට හේතුව ඩොලර් හිගයම නොවන බවද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

රටේ විදුලිය ඉල්ලූම සෑම වසරකම 8% කින් ඉහළ යන බවත්, එම ඉහළ යන විදුලිය ඉල්ලූමට සපයා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය පුණර්ජනනීය හෝ තාප බලාගාර ඉදිකිරීමක් 2014 වසරේ සිට සිදු ව නැති බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මේ හේතුව මත, ජලාශවල ජල මට්ටම පහත යෑම හේතුවෙන්, ජලවිදුලි බලාගාරවලට ප‍්‍රමාණවත් ලෙස විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවත්, ඒ අනුව, ජනවාරි සිට අපේ‍්‍රල් දක්වා වූ වියළි කාලගුණයක් සහිත කාලය තුල විදුලි ඉල්ලූම සපුරා ලීමට නොහැකි වනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

Related posts

Leave a Comment