අමු කොළ පාට කෙසෙල් පැය දෙකෙන් කහ පාට කරලා විකුණන පිටකොටුවේ මිනීමරන සෙල්ලම!

අමු කොළ පැහැ කෙසෙල් කැන් පැය 2ක් ඇතුළත රසායනික යොදා ඉදවා ජනතාවට විකුණන ජාවාරමක් සිය කැමරාවට හසු කර ගැනීමට හිරු නාළිකාව සමත්ව ඇත.

පිටකොටුව මැනිං වෙළෙදපොළේ මෙම නීති විරෝධී කටයුත්ත සිදු වන බවත්, කිසිදු බලධාරියකු මේ පිළිබදව සොයා නොබලන බවත් එහිදී දැකගන්නට පුලුවන.

අන්නාසි ගස්වල මල් හටගැනීම සදහා විදින රසායනිකයක් මෙසේ කෙසෙල් ඉදවීමට යොදාගන්නා බවද වාර්තා වේ.

Related posts

Leave a Comment