නැගෙනහිර පර්යන්යන්තය විකුණන්න අපි එකඟ වුණේ නැහැ – එජාපය කියයි

නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීම සඳහා තම රජය එකඟ වූ බවට නැෙඟන චෝදනා ප‍්‍රතික්ෂේප කරන බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය පවසයි.
 
 ඒ සම්බන්ධයෙන් එම පක්‍ෂය කළ නිවේදනය මෙසේය.
 
නැගෙනහිර බහාලූම් පර්යන්තය හෝ කොළඹ වරායේ කිසිදු කොටසක් ඉන්දියාවට, ජපානයට හෝ වෙනත් රටකට විකිණීම සඳහා 2019 රජය කිසිදු ගිවිසුමකට එළැඹ නැත. ගිවිසුම අදාළ වන්නේ පර්යන්තය ක‍්‍රියාත්මක කරන සමාගමට පමණි.
 
පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගමකට බදු දීමට ශ‍්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව සහ ජපාන රජයන් අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී. ඒ අනුව, ශ‍්‍රී ලංකාව 51% ක කොටස් ප‍්‍රමාණයක් රඳවා ගනිමින් පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගමක් පිහිටුවීමට නියමිත අතර ඉතිරි 49% කොටස් ඉන්දියාවේ නාමික සමාගමක් සහ ජපානයේ නාමික සමාගමක් අතර බෙදාහරිනු ඇත.

Related posts

Leave a Comment