ඉන්ධන සහ විදුලිය ගැන සියළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත චක්‍රලේඛයක්!

ඉන්ධන සහ විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙසට සියලු රාජ්‍ය ආයතන වෙත දැනුම්දීමක් කර තිබෙනවා. ඒ, රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින්.

බලශක්ති සංරක්ෂණය, ආලෝකකරණය, වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර භාවිතය සහ ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කිරීම පිළිබඳ එම චක්‍රලේඛයෙන් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව විදුලි සෝපාන භාවිතය අඩු කිරීම සහ හැකි සෑම විටම පියගැටපෙළ භාවිත කරන ලෙසයි රාජ්‍ය නිළධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත්තේ.

පස්වරු 2.30. සිට 4.30 දක්වා වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර අක්‍රීය කිරීමට උනන්දු වන්නැයි රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ සඳහන්. නිළධාරීයෙකු හෝ දෙදෙනෙක් පමණක් රාජකාරී සිදුකරන අවස්ථාවලදී විදුලි පංකාවක් භාවිත කරන ලෙසට එම චක්‍රලේඛයෙන් දැනුම් දෙනවා.

මේ අතර අධිආරක්ෂිත සහ ආරක්ෂිත කලාපවල පිහිටි මාර්ගවල හැර අනෙකුත් සියළුම මාර්ගවල තාවකාලික පිළියමක් ලෙස විදුලි පහන් නිවා දැමිය යුතු බවද රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ ඇතුළත් තවත් කරුණක් වනවා.

මේ අතර අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කරමින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙසට මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් ද කළා.

Related posts

Leave a Comment