ඉදිරි සති දෙක තුළ ඖෂධ හිඟයක්?

පවතින ඩොලර් අර්බුදය හමුවේ ඉදිරි සති දෙක තුළ පෞද්ගලික අංශයේද ඖෂධ වර්ග වල හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බව රජයේ ඖෂධවේදීන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති අජිත් තිලකරත්න පැවසුවේ ඇතැම් පෞද්ගලික සමාගම් ඖෂධ බොදාහැරීම් ද මේ වනවිට නතර කර ඇති බවයි.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඖෂධ මිළද ඉහළ දැමිය යුතු බවයි රජයේ ඖෂධවේදීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අජිත් තිලකරත්න සඳහන් කළේ. 

Related posts

Leave a Comment