“ගුවන් හමුදාවට VIP පොලු” පස්සේ ගෙවන ගුවන් ගමන් මීට පස්සේ බෑ!

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මගින් ගෙවීමේ පදනම මත ලබාදුන් ගුවන් ගමන් පහසුකම් සීමා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් හෝ අමාත්‍යංශ මගින් ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගත් ගුවන් ගමන් පහසුකම් සීමා කර ඇති බවයි ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෲප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ පැවසුවේ.

කෙසේවෙතත් ජනාධිපතිවරයාට සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අදාළ ගුවන් ගමන් පහසුකම් පෙර පරිදිම ලබාදෙන බවයි ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

ඊට අමතරව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය මගින් අනුමත කරන විශේෂ කටයුතු සඳහා පමණක් සීමා සහිතව ගෙවීමේ පදනම යටතේ ගුවන් ගමන් පහසුකම් සැලසීමටයි ගුවන් හමුදාව තීරණය කර ඇත්තේ. ඉන්ධන සංචිත කළමනාකරණය කර ගැනීම එම තීරණය ගැනීමට බලපා ඇති එක් හේතුවක් වනවා.

ඒ අතර පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විශේෂ ගුවන් ගමන් පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් ගුවන් හමුදාවට අයවිය යුතු රුපියල් මිලියන 12 ක පමණ මුදලක් අදාළ පාර්ශව විසින් මෙතෙක් ගෙවා නොමැති බවයි විගණකාධිපති වාර්තාවෙන් අනාවරණ කර ඇත්තේ.

Related posts

Leave a Comment