සුපිරි රථය ගිනිගැනීමට හේතුව ?

බොරැල්ල සිට ඔරුගොඩවත්ත ප්‍රදේශයට ධාවනය වෙමින් තිබූ මෝටර් රථයේ එම අවස්ථාවේදී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් සිට ඇති බවත් ගින්නෙන් ඔවුන්ට කිසිදු අනතුරක් සිදුවී නැති බවත් පොලීසිය පවසයි.

කොළඹ නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයේ ගිනි නිවන රථ තුනක් පැමිණ ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කළ කළත් ඒ වනවිටත් මෝටර් රථය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනි ගෙන විනාශයට පත්වී ඇත.

මෝටර් රථයේ ගමන් ගත් පුද්ගලයන් කඩුවෙල පදිංචිකරුවන් ය.

ගිනිගැනීමට හේතුව මෙතෙක් නිශ්චිතව අනාවරණය වී නොමැත.

Related posts

Leave a Comment