කලකිරුණා කියලා රටට කියපු රවීන්ද්‍ර තවමත් ආණ්ඩුවේ තනතුරු දෙකක ඉන්නවා!

ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් තමන් කලකිරීමට පත්ව ඇති බව සිය බිරිය වූ ප්‍රීති රන්දෙණිය මහත්මියගේ ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහනක් තබමින් කියා සිටි ප්‍රවීණ නළු රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය මහතා තවමත් ආණ්ඩුවේ තනතුරු දෙකක කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ඒ, චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස සහ රන්මිහිතැන්න ටෙලි ගම්මානයේ සභාපතිවරයා ලෙසය.

ආණ්ඩුව කෙරෙහි කලකිරීමේන් සිටින බව කීවද එමතනතුරු දෙකෙන් ඉල්ලා අස්වීමට රන්දෙණිය මහතා කටයුතු කොට නැත.

Related posts

Leave a Comment