ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට එරෙහිව රට පුරා විරෝධතා!

ඉන්ධන මිල යළි ඉහළ දැමීමට ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව දිවයින පුරා මේ වන විට විරෝධතා පැවැත්වෙනවා. බොහෝ ප්‍රදේශවල පුද්ගලික බස් රථ හිමියන් බස් ධාවනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Related posts

Leave a Comment