පාස්කු දින ප්‍රහාරයට සම්පූර්ණ වගකිවයුත්තා නිලන්ත ජයවර්ධන!

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කල් තියා ලැබුණු තොරතුරුවලට අනුව නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්‍රධානී නිලන්ත ජයවර්ධන වගකිව යුතු බව ජනාධිපති නීතිඥ මොහාන් වීරකෝන් මහතා කියා සිටියා.

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයේ විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමට පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ජනාධිපති නීතිඥ මොහාන් වීරකෝන් මහතා මෙම අදහස් දක්වා සිටියා.

මෙම මාධ්‍ය හමුවට ජනාධිපති නීතිඥ යූ ආර් ද සිල්වා මහතා ද සහභාගී වී සිටියා.

Related posts

Leave a Comment