සමගි ජන බලවේග කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය මෙන්න

2021 වසරේ සමගි ජන බලවේග කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය නම්කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි විවිධ ධුරයන් සඳහා තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛණය පහතින්

Related posts

Leave a Comment