ඇමති සී.බී යළිත් නිරෝධායනයට – පළමුපෙළ ආශ්‍රිතයෙකු වෙයි

වනජිවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා යලිත් ස්වෙච්ඡාවෙන්ම අමාත්‍යවරයාගේ නිවසේ (27) දින සිට ස්වයං නිරෝධානයට යොමු වි ඇත.

පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යය අරුන්ධික ප්‍රනාන්දු මහතාට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය විම නිසා අරුන්ධික ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයාගේ ළගම ආශ්‍රිතයෙකු විම නිසා අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා ස්වෙච්ඡාවෙන්ම ස්වයං නිරෝදානයට යොමු වි ඇත.

වලපනේ ප්‍රදේශයේ කිතුල් ක්ෂෙත්‍රයට අදාල නිෂ්පාදනකරුවන් වෙත භාණ්ඩ බෙදාදිමේ උත්සවයක් අමාත්‍ය සි.බි.රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍යය අමාත්‍යය අරුන්ධික ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් 24 දින වලපනේ ප්‍රදේශයේදි පැවැත්විණ.

එම උත්සවයට වලපනේ ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති ආනන්දු හිත්තැටිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වි ඇති අතර, එම පිරිස නිරෝධායන උපදෙස් වලට අනුකුලව උපකරණ ලබාදිමේ උත්සවයට සහභාගි වි සිටි බවත් , එම උත්සවය පැවැත්විමට සෞඛ්‍ය අංශ උපදෙස් ලබාගෙන තිබු බවයි වලපනේ ප්‍රාදේශිය සභාවේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ.

ආගරපතන ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපතිවරයාටද මිට ප්‍රථම කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය විම නිසා අමාත්‍ය සි.බි.රත්නායක මහතා එම සභාපතිවරයා තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ පැවති උත්සවයෙදි ළගම ආශ්‍රිතයෙකු විම නිසා අමාත්‍යවරයා ස්වෙච්ඡාවෙන්ම ඉදිරිපත් වි ස්වයං නිරෝධානයේ සිට සිදු කරගත් පි.සි.ආර් පරික්ෂණ වාර්තා දෙකෙන්ම අමාත්‍යවරයාට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වි නොමැති බවට තහවුරු විය.

Related posts

Leave a Comment