නැගනෙහිර ජැටිය ගැන ආණ්ඩුව ගත් තීරණයට එරෙහිව වරාය සේවකයෝ ඇවිස්සෙති


කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීමට එරෙහිව විරෝධය පළ කරමින් කොළඹ වරායේ සියලුම සේවකයින් අද (29) දහවල් කෑම පැයේ සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment