පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහතික කිරීම මගේ වගකීමක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහතික කිරීම තම වගකීමක් බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට ද කොරෝනා මර්ධන එන්නත ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අංශ සමඟ සාකච්ඡා කරන බවත් කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාවට මෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන් ජනතාව සමඟ නිතර ගැටෙන නිසා මන්ත්‍රීවරුන්ටද ප්‍රමුඛත්වය දක්වා එන්නත ලබාදීම වැදගත් බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

මේ අතර වාර්තා වන්නේ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු ඊයේ දින එන්නත් ලබාගෙන ඇති බවයි.

Related posts

Leave a Comment