පසුගිය දිනවල වාර්තා පිට වාර්තා තැබූ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාස ගතවෙමින් කඩා වැටෙයි

පසුගිය දිනවල වාර්තා පිට වාර්තා පිහිට වූ  කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ  මිල දර්ශකවල සැලකිය යුතු  කඩා වැටීමක් ඊයේ (02)  වාර්තා වී තිබිණි.

මේ අනුව  පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 561.75 කින් පහළ ගොස් තිබේ.  මෙය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තනි දිනක් තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ විශාලතම පහත  වැටීම  වේ.

එසේම තනි දිනක් තුළ ඒකක 500 ක් ඉක්මවා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය පහළ ගිය පළමු අවස්ථාව ද මෙය වේ.

Related posts

Leave a Comment