රන්ජන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයක නිරත වෙනවා

සිරදඩුවම් නියමවී සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රන්ජන් රාමනායකගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයක නිරත වන බව විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස අවධාරණය කරයි.

මේ සඳහා ජනාධිපති නීතිඥවරුන් රැසකගෙන් සමන්විත නීති මණ්ඩලයක් පත්කිරීමටද තමන් පියවර ගන්නා බවයි මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් කරමින් විපක්ෂනායකවරයා කියා තිබේ.

Related posts

Leave a Comment